Wij helpen uw organisatie bij het verlagen van het ziekteverzuim.

Een hoog ziekteverzuim leidt niet alleen tot hoge kosten voor uw organisatie. Het is ook een indicator voor de gezondheid van uw organisatie. Een gezonde organisatie bestaat uit goed gemotiveerde medewerkers, die gemiddeld minder verzuimen dan medewerkers van een ongezonde organisatie waar de arbeidsmoraal te wensen over laat. Alhoewel aandacht voor goede arbeidsomstandigheden een basisvereiste is leidt dit automatisch tot een laag ziekteverzuim. Aandacht voor de mens, goed leiderschap en gedrags- en cultuurverandering. Deze cultuurverandering dient plaats te vinden op alle niveaus binnen de organisatie.

Op basis van een jarenlange ervaring heeft CAVAM een integrale aanpak ontwikkeld welke garant staat voor succes.